Адвокат Мария Шаркова: Зелените сертификати засягат права, но не ги ограничават недопустимо

Изискването за въвеждането на зелените сертификати действително ограничава някои права, гарантирани в Европейската конвенция за правата на човека, както и…